Description

Brutus Östling är fotograf och bokförläggare (förlagschef på Symposion). Gav i september 2005 ut fotoboken "Mellan vingspetsarna" (Norstedts) och "Pingvinliv" i augusti 2006. Texten i "Mellan vingspetsarna" är skriven av ornitologen Magnus Ullman, Susanne Åkesson, professor i zooekologi svarar för texten i "Pingvinliv". Under 2007 utkommer också "Örnarnas rike" med texter av Staffan Söderblom.
De båda första böckerna har även givits ut eller ges ut på engelska av HarperCollins, den första med titeln "Life on the Wing" i UK medan den i USA och Australien heter "Between the Wingtips". "Penguins" utkommer kring årsskiftet 2006-7 i USA och först litet senare i Storbritannien.

www.brutusostling.se

Bilder kan köpas direkt av fotografen eller via www.ibl.se

Pricelist

www.ibl.se
eller
www.brutusostling.se
0413-544428

Homepage

www.brutusostling.se

EmailPhone

0413-544428

Contact

Brutus Östling
Box 101
SE-241 22 Eslöv
Tel./Phone: (0)413 544428, (0)413 60610
Fax (0)413 10948

http://www.brutusostling.se

brutus@symposion.se